September 19, 2018

Geschiedenis

Geschiedenis en vaandel

De oprichting van de fanfare begon in oktober 1865. Toen zijn de reglementen van de vereniging opgesteld en is er een lijst van leden en bestuur samengesteld. In mei 1866 werd in Amstenrade het vaandel van de vereniging opgehaald. Dit jaar wordt dan ook als oprichtingsjaar aangehouden en komt terug op het verenigingsvaandel.

Het vaandel ziet er als volgt uit. Aan de top staat het jaartal 1866, op het doek is een guirlande versierde lier geborduurd, daaronder in hoofdletters “Société St. Caecilia de Spaubeek”. Beneden in de driehoek zijn twee wapenschilden te zien, samengedekt door vijfbladerige kroon (alliantie wapen). Links het wapen van het geslacht von Wendt, rechts het wapen van het geslacht de Marchant d’Ansembourg. Het borduren van een vaandel is een tijdrovend karwei, waartoe meestal kloosterzusters de opdracht kregen. Dit verklaart ook het tijdsverloop van 1865 tot 1866.

Tijdens het 125-jarig jubileum werd het eerste vaandel in ere hersteld. Mevrouw Timmermans-Van den Berk uit Thorn herschiep het vaandel met kunstvaardige hand in 450 uren arbeid. In 1991 werd een nieuw vaandel geschonken door beschermheer drs. J. De Vries aan de jubilerende vereniging. De nieuwe drapeau draagt, in afwijking van de oude, de in 1898 door het bestuur gekozen naam van het muziekgezelschap: St. Caecilia. Een tweede wijziging, het alliantiewapen de Wendt-de Marchant d’ Ansembourg werd in overeenstemming met de inzichten van de heraldiek vorm gegeven. Dit vaandel wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt bij uitvoeringen van de fanfare.