September 19, 2018

Comités

De fanfare heeft diverse comités die de vereniging steunen, waaronder de ereleden en het damescomité.

Ereleden

Het ereledencomité van Fanfare St. Caecilia Spaubeek is opgericht in 1964. De ereleden zijn de leden die de vereniging moreel en financieel ondersteunen. De ereleden schenken dan ook jaarlijks een mooi bedrag aan de vereniging. De ereleden die dat graag willen, kunnen ook helpen bij diverse activiteiten die de vereniging organiseert (denk hierbij aan verkeer regelen, bonnenverkoop, oud papier ophalen).

Het ereledenbestuur bestaat uit Karel Lienaerts (voorzitter), Funs Aelmans (secretaris), Wim Slangen (penningmeester) en Jo Jaminon. Het ereledenbestuur ondersteunt het bestuur van de vereniging bij het bezoeken van recepties, zieken- en condoleancebezoeken).

Uiteraard wil het ereledenbestuur graag nieuwe mensen toevoegen aan de ereleden. Bent u geïnteresseerd en wilt u voor €50,- per jaar de vereniging ondersteunen (helpen bij activiteiten is geen vereiste), meldt u dan via het secretariaat (secretariaat@fanfarespaubeek.nl of 046-443 23 59). Het ereledenbestuur zal daarna contact met u opnemen.

Damescomité

Op 28 november 1973 werd het damescomité opgericht. De bedoeling van dit comité is “om te komen tot betere contacten tussen de dames en het actief deelnemen aan werkzaamheden rond de diverse feestvieringen en andere activiteiten” (uit een brief, gericht aan de echtgenotes van het bestuur en leden van Fanfare St. Caecilia Spaubeek in die tijd). Het comité bestond al snel uit 23 leden en had al meteen een eigen bestuur.

Het huidige bestuur bestaat uit Jet Limpens-Stijnen en Mieke Hautvast-Dreesen. Het damescomité organiseert sinds het najaar van 1987 twee kledingbeurzen per jaar: in het voorjaar voor de zomerkleding, in het najaar voor de winterkleding. Deze beurzen zijn elke keer weer een groot succes, waardoor het damescomité jaarlijks financiële donaties gepleegd kunnen worden aan de vereniging. Daarnaast verleent het damescomité haar medewerking aan diverse activiteiten en feesten van de vereniging (o.a. carnavalsoptochten, generale repetities, recepties, wandeltochten, jubileumfeesten) en brengen bezoekjes bij blijde gebeurtenissen, bij zieke leden en bij overlijden.

Lijkt het u leuk om de vereniging te helpen bij activiteiten en u te voegen bij het damescomité? Meldt u dan via het secretariaat (secretariaat@fanfarespaubeek.nl). Het bestuur van het damescomité zal daarna contact met u opnemen.