De blazersklas

Donderdag 5 november starten de leerlingen van groep 6 met een nieuw muziekproject, de
blazersklas. Dit project wordt aangeboden door Basisschool Spaubeek in samenwerking met Fanfare St. Caecilia Spaubeek. In deze brief willen we u kort informeren over dit project.


De blazersklas is een muziekproject waarbij leerlingen op de basisschool in aanraking komen met verschillende muziekinstrumenten. De kinderen krijgen gedurende 3 maanden de gelegenheid een muziekinstrument te leren bespelen. Alle leerlingen van groep 6 krijgen wekelijks 1 uur muziekles van een professioneel team. De eerste 2 lessen zijn introductielessen. De verschillende orkesten, de dirigent, de verschillende muziekinstrumenten en de eerste beginselen van de muziektheorie komen aan bod. Na de introductielessen kunnen de leerlingen kiezen uit 4 instrumenten; de bugel, de trompet, de trombone en de trommel. Vanaf les 3 oefenen ze elke week op het gekozen instrument onder begeleiding van een professionele muziekdocent. Elke leerling krijgt gedurende het project zijn eigen muziekinstrument, waar hij/zij elke week onder schooltijd op zal oefenen.

De blazersklas wordt afgesloten met een concert waarbij de ingestudeerde muziekstukken ten gehore worden gebracht. Het concert zal plaatsvinden op 5 februari 2021, noteer deze datum alvast in de agenda. De exacte invulling van het concert is afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen en zal tijdig met u gecommuniceerd worden.

Wanneer u na het lezen van deze informatieve brief nog vragen heeft omtrent het project kunt u mailen naar marion@fanfarespaubeek.nl

Met muzikale groet,
Abby Lümpens
Docent blazersklas