De blazersklas

Donderdag 4 november starten de leerlingen van groep 6 met een nieuw muziekproject, de blazersklas. Dit project wordt aangeboden door Basisschool Spaubeek in samenwerking met Fanfare St. Caecilia Spaubeek.


De blazersklas is een muziekproject waarbij leerlingen op de basisschool in aanraking komen met verschillende muziekinstrumenten. De kinderen krijgen gedurende 3 maanden de gelegenheid een muziekinstrument te leren bespelen. Alle leerlingen van groep 6 krijgen wekelijks 1 uur muziekles van een professioneel team. De eerste 2 lessen zijn introductielessen. De verschillende orkesten, de dirigent, de verschillende muziekinstrumenten en de eerste beginselen van de muziektheorie komen aan bod. Na de introductielessen kunnen de leerlingen kiezen uit 4 instrumenten; de bugel, de trompet, de trombone en de trommel. Vanaf les 3 oefenen ze elke week op het gekozen instrument onder begeleiding van een professionele muziekdocent. Elke leerling krijgt gedurende het project zijn
eigen muziekinstrument, waar hij/zij elke week onder schooltijd op zal oefenen.

De blazersklas wordt afgesloten met een concert waarbij de ingestudeerde muziekstukken ten gehore worden gebracht. Het concert zal plaatsvinden op 4 februari 2021, noteer deze datum alvast in de agenda. De exacte invulling van het concert is afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen en zal tijdig met u gecommuniceerd worden.

Wanneer u na het lezen van deze informatieve brief nog vragen heeft omtrent het project kunt u
mailen naar marion@fanfarespaubeek.nl

Met muzikale groet,

Abby Lümpens
Docent blazersklas